Itt a forinthitelesek mentőcsomagja

2014. június 27.
Itt a forinthitelesek mentőcsomagja

Az igazságügyi miniszter benyújtotta a parlamentnek az első devizahiteles csomagról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat a Kúria által feltárt tisztességtelen feltételeket hivatott orvosolni, egyelőre az elszámolás pontos szabályozása nélkül.

Fontosabb részletek: 

Nemcsak a devizahitelesekre, hanem a forinthitelesekre is vonatkozik az egyoldalú szerződésmódosítások semmissége.

A kedvezményes végtörlesztéssel terhüktől megszabadulókra nem vonatkoznak a szabályok.

Az árfolyamrés semmis, a hitelek újraszámolására 90 napjuk van a bankoknak, az elszámolás módját külön törvény rendezi majd.

Az egyoldalú kamatemelések automatikusan tisztességtelenek, kivéve, ha a bankok ennek ellenkezőjét bizonyítják.

A bankok a tisztességességet a Fővárosi Törvényszéken bizonyíthatják, szűk határidők és magas költségek mellett.

A végtörlesztők kihagyása jó hír a bankok számára, a forinthitelesek bevonása azonban gyakorlatilag lehetetlenné teszi a lehetséges pénzügyi hatások kiszámítását. Esetükben - a devizahitelekkel ellentétben - könnyen elképzelhető, hogy inkább a végrehajtott kamatcsökkentéseket kell a bankoknak visszavonniuk. 

A törvény hatályát rögzítő paragrafusok közül az első rögtön egyértelműsíti, hogy a devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett hitelek mellett a forinthitelekre, valamint a pénzügyi lízingszerződésekre is vonatkozik a jogszabály. A forinthitelesek megsegítéséről a miniszterelnök először ma reggeli rádióinterjújában beszélt .

A törvény azt is egyértelműsíti, hogy a 2011 szeptemberétől 2012 februárjáig tartó kedvezményes végtörlesztéssel hitelüktől megszabadulók kimaradnak a mostani mentőcsomagból, noha ezt a lehetőséget egészen az utolsó pillanatig lebegtették a gazdaságpolitikusok.

Az árfolyamrés rendezése

A törvény rögzíti, hogy semmis az a kikötés, amely a finanszírozási összeg folyósítására vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként а folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli. Amint az várható volt, ezen árfolyamok helyett a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamát kell alkalmazni.

A bankoknak a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül kell átszámítaniuk a hiteleket az árfolyamrés nélküli állapot szerint. (A törvény a kihirdetését követő 8. napon, vagyis valamikor július közepén lép hatályba). Az elszámolásról egy külön törvény fog rendelkezni, ennek jogszerűségét pedig az MNB mint felügyelet ellenőrzi majd.

Egyoldalú szerződésmódosítások rendezése

A törvény szerint azt kell vélelmezni, hogy minden egyoldalú kamatemelést, költségemelést és díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés tisztességtelen, hiszen az nem felel meg az egyértelmű és érthető megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és arányosság, az átláthatóság, a felmondhatóság vagy a szimmetria elvének.

Fontos eleme a törvényjavaslatnak, hogy azt, hogy a feltételek tisztességes nem az adósnak, hanem a bankoknak kell bizonyítaniuk. Az erre irányuló keresetnek 30 napon belül kell a Fővárosi Törvényszékhez beérkeznie (kizárólag a Fővárosi Törvényszék az illetékes), ellenkező esetben a törvény által tisztességtelennek nyilvánított szerződéses feltétel semmis. A bankoknak az általuk alkalmazott összes általános szerződési feltételben (ÁSZF) szereplő kikötésről egy keresetlevélben kell bírósághoz fordulniuk. Az első fokú peres eljárás illetéke a bankok számára 1,5 millió forint, a bíróságnak pedig szintén 30 napon belül kell döntenie. A fellebbezés illetéke 2,5 millió forint, a másodfokú döntés elleni felülvizsgálaté 3,5 millió forint (utóbbi esetben a Kúriáig juthat az ügy).

A perben az alperes a Magyar Állam, a jogi képviselet kötelező, a bíróság soron kívül jár el. Az ítélet kihirdetését legfeljebb 15 napra lehet elhalasztani. A bíróságnak az egyoldalú szerződésmódosításokra lehetőséget adó szerződéses feltételek tisztességességét kell csak megvizsgálnia. Ha nem állapítható meg a tisztességesség, az egyoldalú szerződésmódosítás automatikusan tisztességtelen. Az egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban folyamatban lévő pereket a törvény leállítja, a végrehajtásokat felfüggeszti (a határidők megszakadnak). 

Forrás: Portfolio.hu

Csatlakozzon hozzánk!

  • Karrier és üzleti lehetőségek