Itt a CSOK!

2015. augusztus 28.
Itt a CSOK!

Július 1-jétől elérhető a Családok Otthonteremtési Kedvezménye, mely a korábbi szocpol helyett újra lehetővé teszi, hogy az ingatlanpiac legnagyobb részét kitevő használtlakás vásárlásra is igénybe lehessen venni vissza nem térítendő, állami támogatást.

Mi az a CSOK?
 
2015. július 1-jétől új és használt lakásokra igénybe vehető lakástámogatási rendszer, melynek célja, hogy a korábban kialakított támogatás (szocpol) egy kibővített, módosított formában, többek számára elérhető legyen. Többek számára, hiszen ezt nem csak új és használt lakásokra, családi házakra, hanem bővítésre is igénybe lehet venni.
 
A támogatás mértéke függ majd a megvásárolni kívánt ingatlan alapterületétől, a gyermekek (vagy vállalt gyermek) számától és az energetikai besorolás eredményétől. Bár a támogatás összege 500 ezer és 3,25 millió közé esik a fenti paraméterek alapján, a magasabb összegek a „A” vagy annál jobb energetikai besorolású ingatlan esetében igényelhető majd.
 
Milyen fajtái vannak?
 
1. Meglévő gyermek után igényelhető
 
Életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermek(ek) és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat után igényelhető.
 
2. Megelőlegezett
 
A megelőlegezett kedvezmény új, összkomfortos lakás építéséhez és új lakás vásárlásához, legalább komfortos használt lakás vásárlásához, továbbá meglévő legalább komfortos lakás bővítéséhez is igénybe vehető.
 
Ezt a kedvezményt fiatal házaspár – azaz a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül egyik fél sem töltötte be a 40. életévét – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén –igényelheti. A teljesítési határidő:
 
Egy gyermek vállalása esetén 4 év.
 
Két gyermek vállalása esetén 8 év.
 
3. Később született gyermek után igényelhető
 
A családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után már igénybevevő jogosult a később született gyermeke után is igénybe veheti a (2015. július 1-jét követően kötött) lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft.
 
Ki után igényelhető:
 
A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott, és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző:
vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő, és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a     meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek után.
 
Kik vehetik igénybe?
 
Lakás vagy ház vásárlása a Családok Otthonteremtési Kedvezményével
 
1.  A támogatással érintett ingatlanban az igénylőknek vagy a támogatott személyeknek együttesen minimum 50 %-os tulajdoni részük van, viszont fontos, hogy:
Házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie az ingatlan-nyilvántartásban;
Tulajdont a támogatott személyen vagy igénylőn kívül csak az általa eltartott gyerek kaphat.
Haszonélvezet nem adható a támogatás időtartamáig, azaz 10 évig.
Életvitelszerűen kell a lakásban tartózkodni.
 
2.    Lakástulajdon, állandó használati jog, bérleti jogviszony (önkormányzati, vagy szolgálati munkakörhöz kötődően) és lízingelt lakás kizáró ok, így az igénylő ezekkel nem rendelkezhet.
 
Kivételek:
Olyan lakás maximum 50%-os tulajdoni hányada, melyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek;
A tulajdonukban lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, ill. engedélyezte;
A lakásukat legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölték, vagy ajándékozás útján kapták, és a haszonélvező a lakásban lakik.
 
3.    Minden igénylőnek legalább fél éve fennálló TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, valamint köztartozásmentesnek kell lennie. A vevő nem lehet az eladó közeli hozzátartozója, élettársa.
 
 
Mennyi önerőre van szükség?
 
Jelenleg minden ingatlan a forgalmi értékük 80%-ig terhelhető. A minimálisan szükséges 20%-ba, azaz az önerőbe a CSOK-ot a bankok jelentős többsége nem számítja bele. 
Mekkora az igényelhető összeg nagysága?
 
A támogatás mértéke függ:
A gyermekek számától, aki(k) lehet(nek)  akár csak vállalt gyermek(ek) is – már 1 gyermek után is igényelhető.
A célingatlan hasznos alapterületétől.
A célingatlan energetikai minősítési osztályától:
        -    új lakás építése vagy vásárlása estén legalább „B” vagy ennél jobb minősítési osztály fogadható el,
        -    használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén nincs minimum elvárás energetikai besorolás szerint.
A lakás nettó alapterületére számított bekerülési költség/vételár összegétől.

Csatlakozzon hozzánk!

  • Karrier és üzleti lehetőségek